Ftoheni të merrni pjesë në promovimin e Librit të Kujtimit “Të jetosh më kujtimet e të pagjeturve” me rrëfimet e familjarëve të personave të pagjetur, të botuar nga forumZFD, Integra, QBPMZH, BMZ, RBF dhe Ambasada Zvicerane.

Panelistë: Nora Ahmetaj – Eksperte për Drejtësinë Tranzicionale, Jelena Krstić – Helsinki Committee for Human Rights Serbia, Nita Luci – Antropologe dhe ligjëruese në Universitetin e

Prishtinës, Fabien Bourdier – Drejtor Rajonal i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. 

Aktoret: Dragana Varagic, Kaltrina Zeneli

Moderator: Korab Krasniqi 

Datë: 30 gusht 2019 | Ora: 10.00 | Vendi: Hotel Sirius, Salla Andromeda 

Kopjet të librit në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze do të shpërndahen për pjesëmarrësit në promovim.

Ju lutemi ruajeni këtë datë!

Përkthimi simultan është i siguruar. 

Kjo ngjarje organizohet në kuadër të Festivalit “Mirëdita, dobar dan!” në Kosovë. Festivali “Mirëdita, dobar dan!” fuqizohet nga Integra (Kosovë) në partneritet me Fondacionin Kosovar për Shoqëri të Hapur (Kosovë), Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (Serbi), Iniciativat Qytetare (Serbi), Fondacioni për Shoqëri të Hapur (Serbi), Rockefeller Brothers Fund, dhe Ministria e Kulturës në Kosovë.