fbpx

Nisma Ime

Nisma Ime është një rrjet aktivistësh i përbërë nga njerëzit e rinj dhe të guxhimshëm anëmbanë Serbisë, të cilët luftojnë ditë për ditë për një shoqëri më të drejtë, respektimin e të drejtave të njeriut dhe bashkëpunimin rajonal.

NE luftojmë për vlerat demokratike dhe marrim pjesë në mënyrë aktive në krijimin e një shoqërie në të cilën duam të jetojmë.

NE e nxisim njëri-tjetrin dhe nuk kemi frike të jemi nxitës të ndryshimeve shoqërore dhe politike.

NE i tregojmë problemet, zhvillojmë mendimin kritik, ballafaqohemi me të kaluarën dhe luftojmë për ata të cilëve u cenohen të drejtat.

Nisma Ime është e hapur për të gjithë që ndajnë vlerat dhe parimet tona.