Ukoliko te zanima na koji način se stereotipi i predrasude stvaraju i primenjuju u svakodnevnom životu, kako utiču na našu socijalizaciju i stavove koje imamo o “drugom” i “drugačijem”, ali i njihovoj povezanosti sa diskriminacijom i nasiljem, registruj se za javni čas Autostereotipi i heterostereotipi: normalizacija diskriminacije i nasilja. Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR… View Article

Ukoliko te zanima na koji način se stereotipi i predrasude stvaraju i primenjuju u svakodnevnom životu, kako utiču na našu socijalizaciju i stavove koje imamo o “drugom” i “drugačijem”, ali i njihovoj povezanosti sa diskriminacijom i nasiljem, registruj se za javni čas Autostereotipi i heterostereotipi: normalizacija diskriminacije i nasilja.

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR Srbija), u saradnji sa organizacijama ForumZFD Srbija i Nezavisnim društvom novinara Vojvodine (NDNV), poziva studente/kinje, aktiviste/kinje, mlade umetnike/ce, novinare/ke da u petak, 2. juna, u 13:30h u Endžio Habu, prisustvuju javnom času Autostereotipi i heterostereotipi: normalizacija diskriminacije i nasilja.

Tokom javnog časa Autostereotipi i heterostereotipi: normalizacija diskriminacije i nasilja učesnici/ce imaće priliku da razgovaraju o tome kako različiti identiteti oblikuju našu svakodnevicu, doživljaj stvarnosti i iskustvo. Pored toga, razgovaraćemo i o osnovama autostereotipa i heterostereotipa, kao i o njihovoj dekonstrukciji. 

Tamara Tomašević je diplomirala psihologiju u Novom Sadu, konsultantkinja je i senior trener sa više od 19 godina iskustva u oblasti ljudskih, manjinskih i prava deteta, kao i obrazovanja za mir sa fokusom na interkulturalni dijalog, nenasilnu komunikaciju, kao i rešavanje sukoba. Pored toga, Tomašević je i stručnjakinja u izvođenju obuka orijentisanih na borbu protiv stereotipa i predrasuda, diskriminacije, na razvoj interkulturalne osetljivosti i unapređivanje veština nenasilne komunikacije. Dobitnica je nagrade za inkluziju 2011. godine.

Javni čas Autostereotipi i heterostereotipi: normalizacija diskriminacije i nasilja održava se u sklopu Drinske letnje škole, u Endžio Habu, Dobračina 4, Beograd.

Registracija je otvorena do 31. maja. 

Javni čas Autostereotipi i heterostereotipi: normalizacija diskriminacije i nasilja deo je projekta Zagovaranjem, artivizmom i obrazovanjem do zaustavljanja poricanja genocida i jačanja procesa pomirenja. Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke. Nemačka podržava napore u uspostavljanju participativne kulture sećanja, regionalne saradnje i pomirenja u regionu Zapadnog Balkana.